تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

کتاب مدار منطقی – پیام نور

کتاب مدار منطقی پیام نور

به علت کاربرد گسترده مدارهای منطقی در دانشگاه و صنعت تاکنون کتاب های زیادی برای آن چاپ شده است و دانشجویان امروزه در بازار با تنوع خوبی از کتاب ها در این زمینه مواجه هستند.

فصول ابتدایی در مدار منطقی به شدت ساده هستند و نمی توان یک کتاب را بر اساس چند فصل اول آن بررسی نمود و از طرفی هرچه به مباحث پایانی کتاب نزدیک تر می شویم پیچیدگی کتاب و کاربرد حرفه ای تر مدارهای منطقی بیشتر نمایان می شود.

کتاب مدار منطقی پیام نور یکی از کتاب های قوی در این زمینه بخصوص فصول آخر می باشد که به زبانی شیوا و روان مطالب را بیان نموده است.

.ucbfe1a0cbd25e1f944613d3a966222bf { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #2ECC71!important; text-decoration:none; } .ucbfe1a0cbd25e1f944613d3a966222bf:active, .ucbfe1a0cbd25e1f944613d3a966222bf:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ucbfe1a0cbd25e1f944613d3a966222bf { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ucbfe1a0cbd25e1f944613d3a966222bf .ctaText { font-weight:bold; color:#E74C3C; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ucbfe1a0cbd25e1f944613d3a966222bf .postTitle { color:#000000; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ucbfe1a0cbd25e1f944613d3a966222bf:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

در ادامه بخوانید  کتاب مدار منطقی موریس مانو + حل المسائل

از مزایای خوب کتاب های انتشارات دانشگاه پیام نور بیان صریح و بدون نیاز به حضور استاد می باشد که در این کتاب هم به خوبی می توان خودخوان بودن آن را متوجه شد.

این کتاب با داشتن ۳۷۴ صفحه یکی از مراجع خوب برای این واحد درسی می باشد.

در انتهای کتاب مجموعه ای از سوالات شامل؛ ۹۰ سئوال تستی و ۲۳ سئوال تشریحی به همراه پاسخ نامه سوالات تستی ارائه شده است. این کتاب توسط آقای داوود کریم زادگان مقدم نوشته شده و توسط آقای مهندس کامیار آهنکوب تنظیم و تدوین شده است.

 

 

 

فهرست کتاب مدار منطقی:

 • فصل اول: اعداد مبنا در سیستم های دیجیتال
 • هدف کلی
 • هدف ساختاری
 • معماری سیستم های کامپیوتری
 • سیستم های دیجیتال
 • عناصر گسسته در سیستم های دیجیتال
 • زبان توصیفی سخت افزاری
 • نمایش اطلاعات در کامپیوتر
 • اعداد دودویی
 • اعداد مبنای هشت و شانزده
 • تبدیل مبنای اعداد
 • متمم اعداد
 • متمم مبنا
 • متمم در مبنای کاهش یافته
 • تفریق به کمک متمم ها
 • اعداد دودویی علامت دار
 • جمع حسابی
 • تفریق حسابی
 • کدهای دودویی
 • کد BCD
 • جمع BCD
 • حساب دهدهی
 • دیگر کدهای دهدهی
 • کد کاراکتر اسکی
 • کدهای کنترل کننده در ASCII
 • کد تشخیص خطا
 • فصل دوم: گیت های منطقی، جبر بول و توابع بولی
 • هدف کلی
 • هدف ساختاری
 • منطق دودویی
 • تعریف منطق دودویی
 • گیت های منطقی
 • جبر بول
 • تعریف اصول اساسی جبر بول
 • قضایای اصلی و خواص جبر بول
 • تقدم عملگرها
 • توابع بول
 • متمم یک تابع
 • سایر اعمال منطقی
 • گیت های منطقی دیجیتال
 • گسترش ورودی گیت ها
 • مدارهای مجتمع
 • فصل سوم: فرم های متعارف و استاندارد در جبر بولی
 • هدف کلی
 • هدف ساختاری
 • فرم های استاندارد
 • جمع حاصل ضرب ها
 • ضرب حاصل جمع ها
 • مفهوم فرم های متعارف
 • حداقل سازی سطوح گیت
 • مجموع مینترم ها
 • ضرب ماکسترم ها
 • تبدیل فرم های متعارف به یکدیگر
 • فصل چهارم: ساده کردن عبارات بولی پیچیده
 • هدف کلی
 • هدف ساختاری
 • دستکاری جبری
 • ساده سازی با استفاده از نقشه کارنو
 • نقشه دو متغییره کارنو
 • نقشه سه متغییره کارنو
 • نقشه چهار متغییره
 • نقشه پنج متغییره کارنو
 • عناصر اصلی در جدول کارنو
 • ساده سازی با ضرب حاصل جمع ها
 • حالات بی اهمیت
 • فصل پنجم: پیاده سازی مدارهای دیجیتال با گیت های NAND و  NOR
 • هدف کلی
 • هدف ساختاری
 • مدارهای NAND
 • پیاده سازی دو سطحی گیت NAND
 • روال تهیه مدار NAND از تابع بول
 • مدارهای NAND چند سطحی
 • مدارهای NOR و روش پیاده سازی آنها
 • منطق سیمی
 • فرم های مفید گیت ها
 • پیاده سازی AND-OR-INVERT
 • پیاده سازی OR-AND-INVERT
 • تابع OR انحصاری
 • تابع فرد
 • تولید و چک توازن
 • زبان توصیف سخت افزاری (HDL)
 • نمایش مدول
 • تاخیر در گیت ها
 • عبارت بولی
 • فصل ششم: مدارهای ترکیبی
 • هدف کلی
 • هدف ساختاری
 • مدارهای ترکیبی
 • روش تحلیل
 • تهیه توابع بول خروجی از یک مدار منطقی
 • تهیه جدول درستی از نمودار منطقی
 • روش طراحی
 • مکانیزم های تبدیل اعداد در مبناهای متفاوت
 • جمع کننده ها و تفریق گرهای دودویی
 • نیم جمع کننده
 • جمع کننده کامل
 • جمع کننده دودویی
 • انتشار رقم نقلی
 • تفریق دودویی
 • مفهوم سرریز
 • جمع کننده دهدهی
 • جمع کننده BCD
 • ضرب دودویی
 • مقایسه گر مقدار
 • فصل هفتم: مدارهای رمز گذار و رمز گشا
 • هدف کلی
 • هدف ساختاری
 • مدارات رمزگشا (دیکدر)
 • پیاده سازی دیکدر با گیت NAND
 • پیاده سازی مدار منطقی ترکیبی با دیکدر
 • مدارات رمزگذار (انکدر)
 • انکدر اولویت
 • مولتی پلکسر
 • پیاده سازی تابع بول
 • گیت های سه حالته
 • زبان HDL برای مدارهای ترکیبی
 • مدل سازی سطح گیت
 • گیت های سه حالته
 • مدل سازی روند داده
 • مدل سازی رفتاری
 • نوشتن یک برنامه تست ساده
 • فصل هشتم: مدارهای ترکیبی همزمان
 • هدف کلی
 • هدف ساختاری
 • مدارهای ترتیبی
 • انواع مدارهای ترتیبی
 • فلیپ فلاپ ها و لچ ها
 • لچ ها
 • مکانیزم تغییر حالت لچ ها
 • فلیپ فلاپ D حساس به لبه
 • فلیپ فلاپ های T  و   JK
 • فلیپ فلاپ JK
 • فلیپ فلاپ T
 • جدول مشخصه فلیپ فلاپ ها
 • معادلات مشخصه
 • ورودی های سیستم
 • تحلیل مدارهای ترتیبی ساعت دار
 • معادلات حالت
 • جدول حالت
 • تحلیل معادلات ورودی با فلیپ فلاپ
 • تحلیل معادلات با کمک فلیپ فلاپ D
 • تحلیل معادلات با کمک فلیپ فلاپ های JK
 • تحلیل معادلات با کمک فلیپ فلاپ های T
 • فصل نهم: ثبات ها و شمارنده ها
 • هدف کلی
 • هدف ساختاری
 • ذخیره سازی دودویی و ثبات ها
 • ثبات ها
 • انتقال بین ثباتی
 • شمارنده ها
 • کاربرد فلیپ فلاپ ها در ثبات ها
 • ثبات با بار شدن موازی
 • شیفت رجیسترها
 • انتقال سریال
 • جمع کننده سریال
 • شیفت رجیستر
 • انواع شیفت رجیسترها
 • شمارنده های موج گونه
 • شمارنده BCD موج گونه
 • شمارنده های همزمان
 • شمارنده دودویی
 • شمارنده BCD
 • بالا – پایین شمار دودویی
 • شمارنده دودویی با بار شدن موازی
 • انواع دیگر شمارنده ها
 • شمارنده حلقوی
 • شمارنده جانسون
 • شمارنده با حالات بی استفاده

 

 

 

     دانلود مستقیم کتاب مدار منطقی – پیام نور  | با حجم ۱۵ مگابایت

     پسورد : www.poweren.ir

 

راستي! براي دريافت مطالب جديد در کانال تلگرام PowerEn عضو شويد.

تلگرام

 

نوشته کتاب مدار منطقی – پیام نور اولین بار در مدیران برق ایران پدیدار شد.

 • ۴ام اردیبهشت ۱۳۹۷
 • برقی

ادامه‌ی پست

اینورتر جوشکاری چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟

اینورتر جوشکاری نسل نسبتا جدید و نوآورانه دستگاه های جوشکاری است که در قیاس با مدل های قدیمی که ما می شناسیم از مزایای زیادی برخوردار است. در اینورترهای جوشکاری تکنولوژی سیلیکون جایگزین رکتیفایرهای مس / آلومینیوم سنگین دستگاه های جوش سنتی شده است.

زمانی که اینورتر جوشکاری برای اولین بار معرفی شد مانند هر فناوری نوظهور مشکلاتی داشت که نمیتوان انکار کرد. اما با گذشت زمان تکنولوژی اینورترها به طور مداوم پیشرفت کرد و امروز به یک فناوری قابل اعتماد و کم هزینه  تبدیل شده که مزایای بسیاری دارد.

مزایا و معایب اینورتر جوشکاری

مزیت اصلی اینورتر جوشکاری وزن کم و کوچک بودن آن است که اینورتر را به یک ابزار قابل حمل تبدیل کرده که مانند یک کیف دستی میتوان همه جا حمل نمود. در اینورتر جوشکاری از مبدل های بسیار کوچکتر نسبت به دستگاه های جوش قدیمی استفاده شده، به همین علت سبک تر، فشرده تر و در نهایت قابل حمل هستند. این تفاوت امکان استفاده از اینورترها در فضاهای تنگ و باریک را فراهم می آورد که دستگاه های جوش سنتی همواره با آن مشکل داشتند.

علاوه بر این، اینورتر جوشکاری به توان کمتری برای کار احتیاج دارد و می توان با برق خانگی از آن استفاده نمود. نیاز کمتر به جریان الکتریکی این امکان را فراهم میکند که اینورتر جوشکاری را به هر پریز برق عادی وصل نمایید و مشغول کار شوید. در این مدل ها بر خلاف دستگاه های جوش سنتی نیاز به برق سه فاز و صنعتی نخواهید داشت.

مصرف انرژی کمتر به معنی صرفه جویی بیشتر در هزینه های انرپزی مصرفی است. همچنین اینورتر جوشکاری به نسبت دستگاه های جوشکاری خیلی بهتر نوسانهای برق را تحمل میکند و البته باعث میشود عملیات جوشکاری سریع تر و بهتری را فراهم مینماید.

از آنجا که اینورتر جوشکاری جریان خروجی منظم دارد، امکان تنظیم جریان خروجی را به کاربر می دهد و کاربر میتواند متناسب با قطعه کار و نوع جوشکاری جریان خروجی را تنظیم نماید. به عنوان مثال گاهی در دستگاه های جوش میگ  تنظیمات درجه دو قدرت کافی فراهم نمیکند و درجه سه بیش از اندازه است. در چنین جاهایی ارزش اینورتر جوشکاری مشخص میشود.

البته نمیتوان گفت اینورترهای جوشکاری کامل ترین ابزار جوشکاری هستند و برای هر نوع عملیات جوشکاری بهترین گزینه اند. در حقیقت اینورتر جوشکاری به لطف تجهیزات پیشرفته الکترونیکی که دارد می تواند با ولتاژ پایین تری کار کند. این ادعا تا حدی صحیح است که اینورترهای جوشکاری نسبت به دستگاه های ترانس جوش ضعیف تر هستند و بنابراین آسیب پذیرتر بوده و عمر مفید کمتری دارند.

از طرف دیگر دستگاه های جوش سنتی ساختار ساده تری دارند، در عملیات جوشکاری مداوم و طولانی قابل اعتماد تر هستند. می توان اینگونه گفت که دستگاه های جوش سنتی در طولانی مدت سرمایه گذاری ارزان تری هستند به شرط آنکه وزن، اندازه و ظاهر اهمیتی نداشته باشد. البته انتخاب نوع و مدل ابزار جوشکاری به نوع شغل و عملیات متداول جوشکاری شما نیز وابسته خواهد بود.

با توجه به تمامی توضیحات؛ اگر به دنبال امکانات و ویژگی هایی مثل قابل حمل بودن و امکان کار با برق خانگی برایتان اهمیت دارد و از دید مالی به قضیه نگاه نمیکنید، اینورتر جوشکاری بهترین انتخاب شما خواهد بود. اینورترهای جوشکاری شاید بهترین گزینه برای انواع عملیات جوشکاری نباشند اما مطمئنا یک پیشرفت چشمگیر در جوشکاری و صنایع مرتبط با آن محسوب می شوند.

در حال حاضر فناوری IGBT مدرن ترین تکنولوژی در تولید اینورتر جوشکاری محسوب می شود و بیشتر تولید کنندگان ابزار برقی و برندهای مطرح جهان اینورترهای خود را به آن مجهز نموده اند.

مشاهد انواع اینورترهای جوشکاری مدیران برق ایران

 • ۳ام اردیبهشت ۱۳۹۷
 • برقی

ادامه‌ی پست

دانلود آهنگ شهاب مظفری تورو میشناسم

دانلود آهنگ جدید شهاب مظفری تورو میشناسم

سوپرایز ویژه سایت هات موزیک برای شما کاربران عزیز ♫ دانلود آهنگ جذاب و شنیدنی تورو میشناسم با صدای خواننده محبوب و خوش صدای کشور شهاب مظفری به همراه تکست و بهترین کیفیت ♫

شعر : سارا بالو | ملودی ، تنظیم قطعه ، میکس و مستر : شهاب مظفری

به زودی از رسانه هات موزیک…

دانلود دمو در ادامه مطلب…

Download New Music BY : Shahab Mozaffari | Toro Mishnasam With Text And 2 Quality 320 And 128 On Hot-Music

28754149 911766405660147 8573858804288978944 n دانلود آهنگ شهاب مظفری تورو میشناسم

متن آهنگ تورو میشناسم شهاب مظفری

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

دستاتو میگیره طاقت نمیارم●♪♫
من رو تو احساس مالکیت دارم●♪♫
جایی که من هستم یکم رعایت کن●♪♫
وقتی که خوشحالی آروم صحبت کن●♪♫
سرگیجه میگیرم پاهام به رفتن نیست●♪♫

1 copy 300x21 دانلود آهنگ شهاب مظفری تورو میشناسم
این درد سنگینِ اندازه من نیست●♪♫
میبینمت اما غریبه ای واسم●♪♫
بروت نمیارم که تورو میسناسم●♪♫
بروت نمیارم که تورو میسناسم●♪♫
بروت نمیارم که تورو میسناسم●♪♫

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

دانلود آهنگ شهاب مظفری تورو میشناسم

نوشته دانلود آهنگ شهاب مظفری تورو میشناسم اولین بار در هات موزیک ~ دانلود آهنگ ها پدیدار شد.

ادامه‌ی پست

دانلود آهنگ مهدی جهانی صبر کن

دانلود آهنگ جدید مهدی جهانی صبر کن

هات موزیکی های عزیز هم اینک سوپرایز ما برای شما ♫ دانلود آهنگ زیبا و شنیدنی صبر کن با صدای مهدی جهانی به همراه تکست و بهترین کیفیت ♫

به زودی از رسانه هات موزیک…

دانلود ذمو در ادامه مطلب…

Download New Music BY : Mehdi Jahani | Sabr Kon With Text And 2 Quality 320 And 128 On Hot-Music

26065426 166468293968820 4953394475490607104 n دانلود آهنگ مهدی جهانی صبر کن

متن آهنگ صبر کن مهدی جهانی

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───
صبر کن این یه بارو با خودت فرق کن●♪♫

صبر کن من میخوام تورو خوبی چون●♪♫
درک کن من دست خودم نیست●♪♫

1 copy 300x21 دانلود آهنگ مهدی جهانی صبر کن

حالم با تو تو بهترین روز سالم●♪♫
همه چی خوب پیش میره با تو با تو●♪♫

من خیلی دوس دارم چشماتو●♪♫

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

دانلود آهنگ مهدی جهانی صبر کن

نوشته دانلود آهنگ مهدی جهانی صبر کن اولین بار در هات موزیک ~ دانلود آهنگ ها پدیدار شد.

ادامه‌ی پست

دانلود آهنگ امیرعلی نبینم اشکاتو

دانلود آهنگ جدید امیرعلی نبینم اشکاتو

و اینک از هات موزیک برای شما کاربران عزیز ♫ دانلود آهنگ زیبای نبینم اشکاتو با صدای امیرعلی به همراه تکست و بهترین کیفیت ♫

شعر ، ملودی و تنظیم قطعه : امیرعلی

Download New Music BY : Amir Ali | Nabinam Ashkato With Text And 2 Quality 320 And 128 On Hot-Music

Amir Ali Nabinam Ashkato دانلود آهنگ امیرعلی نبینم اشکاتو

متن آهنگ نبینم اشکاتو امیرعلی

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───
از کجا اومدی من که تو حبس بودم من که عمری زندونی این قفس بودم●♪♫
تو به من دادی حس آزادی تو به قلبی که سال ها مرده بود دوباره حق زندگی دادی●♪♫
نبینم اشکاتو بده من درداتو آخه دلم فقط آروم میگیره با تو●♪♫
نگیری نگاتو نبندی چشاتو میدونی هیچکی نمیتونه بگیره جاتو●♪♫
نبینم اشکاتو بده من درداتو آخه دلم فقط آروم میگیره با تو●♪♫
نگیری نگاتو نبندی چشاتو میدونی هیچکی نمیتونه بگیره جاتو●♪♫

شعر ، ملودی و تنظیم قطعه : امیرعلی

1 copy 300x21 دانلود آهنگ امیرعلی نبینم اشکاتو
رویاهامو دونه دونه از تو میخوام از تو که شدی یه روزه همه ی دنیام●♪♫
از تو که تنها امیدی واسه ی فردام ●♪♫
خوبه حالم وقتی که هستی تو پیشم تازه هرچی جلوتر میرم عاشق تر میشم●♪♫
دوست دارم حالی که الان دارم باشه حال همیشم ●♪♫
نبینم اشکاتو بده من درداتو آخه دلم فقط آروم میگیره با تو●♪♫
نگیری نگاتو نبندی چشاتو میدونی هیچکی نمیتونه بگیره جاتو●♪♫
نبینم اشکاتو بده من درداتو آخه دلم فقط آروم میگیره با تو●♪♫
نگیری نگاتو نبندی چشاتو میدونی هیچکی نمیتونه بگیره جاتو●♪♫

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

دانلود آهنگ امیرعلی نبینم اشکاتو

نوشته دانلود آهنگ امیرعلی نبینم اشکاتو اولین بار در هات موزیک ~ دانلود آهنگ ها پدیدار شد.

ادامه‌ی پست

نحوه نصب آیفون صوتی به صورت ویدیویی + نحوه سیم بندی آیفون های صوتی

نحوه نصب آیفون صوتی یک از مورادی است در برق ساختمان از آن استفاده می شود و به همین دلیل اگر در حوزه برق ساختمان فعالیت دارید نیاز است که با نحوه نصب آیفون صوتی آشنا شوید.
در آموزش های قبل در بخش آموزش برق ساختمان به نحوه نصب آیفون تصویری پرداختیم و سیم بندی آیفون تصویری را یاد گرفتیم.

فیلم آموزش نصب آیفون صوتی

در ویدیوی پایین فیلم آموزش نصب آیفون صوتی و سیم کشی آن را آموزش داده ایم تا با نحوه سیم کشی و نصب کردن آیفون صوتی مسلط شوید.

نصب آیفون صوتی

نحوه نصب آیفون صوتی

همانطور که در فیلم و تصویر بالا مشاهده کردید جهت نصب آیفون صوتی به چهار وسیله نیاز داریم:

 1. پنل داخلی یا همان گوشی
 2. پنل بیرونی که دم درب نصب می شود
 3. قفل باز کن
 4. ترانس تغذیه
 • ۳ام اردیبهشت ۱۳۹۷
 • برقی

ادامه‌ی پست

دانلود آهنگ هونیاک شرمنده

دانلود آهنگ جدید هونیاک شرمنده

برای این ساعت شما کاربران عزیز ♫ دانلود آهنگ زیبای شرمنده از هونیاک به همراه تکست و بهترین کیفیت آماده کرده ایم ♫

شعر : میلاد L20 | تنظیم قطعه : بهنام میرزایی

Download New Music BY : Hooniak | Sharmande With Text And 2 Quality 320 And 128 On Hot-Music

30086895 198533980872480 9093834547602128896 n1 دانلود آهنگ هونیاک شرمنده

متن آهنگ شرمنده هونیاک

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───
غرورم داد کار دستم تورو دادم به اون با دستم●♪♫
نه انگاری نداره راه اصلا که ببینم کنارت باهات هستم●♪♫
آخه لامصب بدجور به تو وابستم همه کارا با تو راه دستم●♪♫
چرا گریه میکنی با عکسم ●♪♫
شرمنده اگه دلخوری شما از بنده اگه زندگیت با من سرده●♪♫
منو ببخش نبودم همدردت ●♪♫
شرمندم اگه گریه میکنی میخندم به خدا حال تورو میفهمم●♪♫
دوست ندارم فکر کنی بی رحمم ●♪♫

شعر : میلاد L20

1 copy 300x21 دانلود آهنگ هونیاک شرمنده

تنظیم قطعه : بهنام میرزایی
میدونی چند وقته دستات روم تلفونو قطع کرده●♪♫
میدونی چند وقته نمیاد صدایی از تختت●♪♫
میدونی چند وقته دستات توی دستم نیست دستام یخ کرده●♪♫
هرچی غمه مال من بدبخته کاش روزای خوبمون یه روز برگرده●♪♫
شرمنده اگه دلخوری شما از بنده اگه زندگیت با من سرده●♪♫
منو ببخش نبودم همدردت ●♪♫
شرمندم اگه گریه میکنی میخندم به خدا حال تورو میفهمم●♪♫
دوست ندارم فکر کنی بی رحمم ●♪♫

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

دانلود آهنگ هونیاک شرمنده

توضیحات هونیاک در اینستاگرام :

دوستاي عزيزم موزيك (شرمنده)با مجوز رسمي پخش شد

ميتونيد از كانال تلگرام كه در بيو گذاشتم و تمامي سايت ها دانلود كنيد مرسي از تمام دوستاني كه براي اين موزيك زحمت كشيدن تا به دست شما عشقا برسه از سعيد شهابي عزيز براي عكس و طراحي ممنونم

نوشته دانلود آهنگ هونیاک شرمنده اولین بار در هات موزیک ~ دانلود آهنگ ها پدیدار شد.

ادامه‌ی پست

دانلود آهنگ میلاد بابایی حرف مردم

دانلود آهنگ جدید میلاد بابایی حرف مردم

دوستان هات موزیکی ♫ آهنگ جدید و زیبای حرف مردم با صدای میلاد بابایی به همراه تکست و بهترین کیفیت از رسانه هات موزیک را دانلود کرده و لذت ببرید ♫

شعر و ملودی : میلاد بابایی | تنظیم قطعه ،میکس و مسترینگ : امیر ارشیا

به زودی از رسانه هات موزیک…

دانلود دمو در ادامه مطلب…

Download New Music BY : Milad Babaei | Harfe Mardom With Text And 2 Quality 320 And 128 On Hot-Music

29738013 182615692365614 5248016725051441152 n دانلود آهنگ میلاد بابایی حرف مردم

متن آهنگ حرف مردم میلاد بابایی

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

این روزا حال من به تو و احساست بستگی داره●♪♫
من اینو میدونم که آغوشت یه دنیا خستگی داره●♪♫
منو آرومم کن بگیر دستامو بگو آره●♪♫
که دلت مثل دلِ من عاشق و گیره کم نمیاره●♪♫

1 copy 300x21 دانلود آهنگ میلاد بابایی حرف مردم
خودتو بسپر به من بذار مردم هرچی میخوان بگن●♪♫
بگن شاید از زندگیمون برن اینجوری راحت تر میشیم یکم●♪♫
خودتو بسپر به من بذار مردم هرچی میخوان بگن●♪♫
بگن شاید از زندگیمون برن اینجوری راحت تر میشیم یکم●♪♫

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

دانلود آهنگ میلاد بابایی حرف مردم

توضیحات میلاد بابایی در اینستاگرام:
اولين موزيك سال ٩٧ كم كم داره آماده ميشه خيلي زود به گوشتون ميرسه بازم با تنظيم اميرارشيا

 

دانلود دمو در لینک زیر..

نوشته دانلود آهنگ میلاد بابایی حرف مردم اولین بار در هات موزیک ~ دانلود آهنگ ها پدیدار شد.

ادامه‌ی پست

جزوه آموزش متلب – مدیران برق ایران

جزوه آموزش متلب

برای نرم افزار متلب آموزش های فراوانی وجود دارد که برخی از آنها در دانشگاه ها و مراکز آموزشی تدریس می شوند، اینگونه آموزش ها معمولا به صورت پاورپوینت بوده و به بیان مباحث پایه برای کار با نرم افزار متلب تهیه شده اند.

 

به شما پیشنهاد می کنیم حتما از آموزش سیمولینک متلب ( جامع ترین آموزش شبیه سازی در نرم افزار متلب) دیدن نمایید.

آموزش سیمولینک متلب

 

جزوه آموزش متلب نیز یکی از این دست آموزش ها می باشد که در دانشگاه  صنعتی اصفهان تهیه شده است.

این جزوه کاملا بصورت پاورپوینت می باشد و در آن مباحث پایه به خوبی برای آموزش نرم افزار MATLAB بیان شده است.

در نظر داشته باشید که این جزوه با داشتن ۲۲۷ صفحه یکی از کاملترین جزوات آموزشی در سطح دانشگاهی می باشد.

با خواندن این جزوه می توان در زمینه سیمولینک هم کار انجام داد؟

متاسفانه خیر، در این جزوه هیچ صحبتی از سیمولینک به میان نمی آید و تنها به بررسی معادلات ریاضی در سمت کد نویسی متلب اکتفا می شود.

 

 

 

     دانلود مستقیم جزوه آموزش متلب  | با حجم ۵ مگابایت

     پسورد : www.poweren.ir

 

راستي! براي دريافت مطالب جديد در کانال تلگرام PowerEn عضو شويد.

تلگرام

 

جزوه آموزش متلب

۵ (۱۰۰%) ۱ vote

 • ۲ام اردیبهشت ۱۳۹۷
 • برقی

ادامه‌ی پست

دانلود آهنگ ایوان بند آهای دختر بارون

دانلود آهنگ جدید ایوان بند آهای دختر بارون

سوپرایز امروز ما برای شما دوستان عزیز ♫ دانلود آهنگ جدید و شنیدنی آهای دختر بارون از ایوان باند به همراه تکست و بهترین کیفیت ♫

به زودی از رسانه هات موزیک…

دانلود دمو در ادامه مطلب…

Download New Music BY : Evan Band | Ahay Dokhtare Baroon With Text And 2 Quality 320 And 128 On Hot-Music

photo ۲۰۱۸ ۰۴ ۱۸ ۰۹ ۵۵ ۱۶ دانلود آهنگ ایوان بند آهای دختر بارون

متن آهنگ آهای دختر بارون ایوان باند

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

آهای دختر بارون پری چهره ی زیبا●♪♫
تو گیسوی تو جنگل تو چشمای تو دریا●♪♫
نشستی روبروتو به قلب تو بشینم●♪♫
همه عمرمو دادم که امروزو ببینم●♪♫
آهای قلب تو لیلا آهای مرد تو مجنون●♪♫
ببار عشقو به دنیام آهای دختر بارون●♪♫

1 copy 300x21 دانلود آهنگ ایوان بند آهای دختر بارون
بزار بیاد با عطرت بوی بهار و نارنج●♪♫
منو بگیر عزیزم ببری یه گوشه ی دنج●♪♫
آهای الهه ی ناز دیوونه دردسرساز●♪♫
تو شعری تورو حتی آی میشه زد زیر آواز●♪♫
امون از تو که عشقت به بادم میده آخر●♪♫
چیکار کردی با قلبم آی از دست تو دختر●♪♫
آهای الهه ی ناز دیوونه دردسرساز●♪♫

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

دانلود آهنگ ایوان بند آهای دختر بارون

دانلود دمو در لینک زیر…

نوشته دانلود آهنگ ایوان بند آهای دختر بارون اولین بار در هات موزیک ~ دانلود آهنگ ها پدیدار شد.

ادامه‌ی پست