تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

اشکالات و عیوب شیر برقی | مجتمع فنی مدیران برق ایران

۱-اگر اتصالات الکتریکی کثیف یا شل باشند سیم پیچ نمی تواند تولید نیروی مغناطیس کافی کند و سوپاپ را باز کند.

۲-معمولا سیم پیچ باید بالای سوپاپ باشد که برای این کار باید شیر در حالت افقی و تراز نصب شود و در غیر این صورت ممکن است ایجاد لرزش یا چسبندگی کند.

۳-نشیمن یا سوپاپ غالبا دچار نشت می گردد، در این حالت باید شیر برقی عوض شود.

۴-باید به ولتاژ و توان شیر برقی توجه داشت، در صورت رعایت نکردن باعث سوختن آن می شود، به عنوان مثال شیر برقی که با برق ۱۲v کار میکند نباید برق ۲۲۰V وصل کر.