تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

دلایل عدم تعادل ولتاژی | مجتمع فنی مدیران برق ایران

تمامی شبکه های الکتریکی از نوسانات فازی و فرکانسی رنج می برند که این ثمره ” کیفیت توان”  آنهاست.

افت ولتاژهای ناگهانی  و افزایش پرش گونه ولتاژ هرچند رویدادهایی معمول در شبکه هستند که بی نظمی ولتاژی را  به نمایش می گذارند اما این تاثیرات می توانند برای مدت طولانی و یا حتی ماندگار در شبکه دیده شوند.

عدم تعادل ولتاژی عموما توسط  خطاهای ایجاد شده در شبکه، امپدانس غیر یکسان ترانسفورماتورها و یا وجود بار زیاد بر روی  یک فاز از سه فاز شبکه ایجاد می شود. عدم نصب مساوی مصرف کننده های تک فاز که  توسط کاربران در مدار شبکه های سه فاز قرار می گیرند از عمومی ترین عوامل ایجاد عدم تعادل ولتاژی در سیستم می باشد.

موتورهای تک فاز، وسایل گرمایش و سرمایش تک فاز نیز از عمده تجهیزاتی هستند که باعث جریان کشی بیشتر یک فاز از دو فاز دیگر می شوند و در این حالت ولتاژ خط به نول یکی از فازها نسبت به دو فاز دیگر پایین تر      می گردد.

مشابه این امر هنگامی رخ می دهد که تجهیزات بیشتری بر روی دوتا از فازها نسبت به تک فاز دیگر نصب شده باشد که در اینصورت ولتاژ نول به خط آن فاز از دو فاز دیگر بالاتر خواهد رفت.

در هر دو صورت ، ولتاژ خط به خط نیز متاثر و نامتعائل خواهد شد.

در این مقاله به صورت ساده فقط به تاثیرات بیش ولتاژی و کم ولتاژی بر روی موتورها و یکسوسازها و اثرات متقابل آنها بر یکدیگر می پردازیم.