تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

تحلیل مدار فرمان ستاره-مثلث اتوماتیک (جلسه ۵۱ برق صنعتی)


در این جلسه به تحلیل مدار فرمان ستاره مثلث اتوماتیک پرداخته شده است.مداری که یکی از پر کاربردترین مدارهای برق صنعتی می باشد

در اکثر موارد جهت راه اندازی موتور به صورت ستاره مثلث از مدار فرمان ستاره مثلث اتوماتیک استفاده می شود

 

 

محتوا شامل:

۱عدد فیلم

فرمت: فیلم آموزشی MP4

مدت زمان: ۱۳ دقیقه مطلب مفید

 

متخصص گرامی این قسمت از محتوا ویژه اعضای بخش الکترو است.شما کمتر از ۲ دقیقه می توانید عضو بخش الکترو وب سایت شوید و به تمامی محتوای این قسمت دسترسی داشته باشید.جهت عضویت روی لینک زیر کلیک کنید

 

 

ادامه‌ی پست

تحلیل و طراحی مدار فرمان چپ گرد راستگرد موتور تک فاز(جلسه ۵۰ برق صنعتی)


پس از بررسی مدار قدرت چپ گرد راستگرد یک موتور تک فاز، در این جلسه به بحث مدار فرمان آن پرداخته ایم.

نکاتی در مورد طراحی مدار فرمان موتور تک فاز و طراحی بر اساس نوع موتور تک فاز عنوان شده است

 

محتوا شامل:

۱ عدد فیلم

فرمت: فیلم آموزشی MP4

مدت زمان: ۱۳ دقیقه مطلب مفید

 

متخصص گرامی این قسمت از محتوا ویژه اعضای بخش الکترو است.شما کمتر از ۲ دقیقه می توانید عضو بخش الکترو وب سایت شوید و به تمامی محتوای این قسمت دسترسی داشته باشید.جهت عضویت روی لینک زیر کلیک کنید

 

 

ادامه‌ی پست

مدار قدرت چپ گرد راستگرد موتور تک فاز (جلسه ۴۹ برق صنعتی)


در این جلسه آموزشی به مورد چپ گرد راستگرد یک موتور تک فاز رسیده ایم.

اینکه به چه شکل موتور تک فاز به کمک یک مدار قدرت کنتاکتوری چپ گرد راستگرد می شود و اتصالات به چه صورت می باشد در این جلسه عنوان شده است.

 

محتوا شامل:

۱ عدد فیلم

فرمت: فیلم آموزشی MP4

مدت زمان: ۱۲ دقیقه مطلب مفید

 

متخصص گرامی این قسمت از محتوا ویژه اعضای بخش الکترو است.شما کمتر از ۲ دقیقه می توانید عضو بخش الکترو وب سایت شوید و به تمامی محتوای این قسمت دسترسی داشته باشید.جهت عضویت روی لینک زیر کلیک کنید

 

 

ادامه‌ی پست

مدار راه اندازی موتور تک فاز (جلسه ۴۸ برق صنعتی)


در جلسه ۴۸ از دوره برق صنعتی به مبحث موتورهای تک فاز و راه اندازی آنها به کمک مدار قدرت پرداخته ایم

اینکه چگونه به کمک ولتاژ تک فاز ، یک موترو تک فاز راه اندازی می شود و نکات آن در این جلسه آموزشی مطرح شده است

محتوا شامل:

۱ عدد فیلم

فرمت: فیلم آموزشی MP4

مدت زمان: ۶ دقیقه مطلب مفید

 

متخصص گرامی این قسمت از محتوا ویژه اعضای بخش الکترو است.شما کمتر از ۲ دقیقه می توانید عضو بخش الکترو وب سایت شوید و به تمامی محتوای این قسمت دسترسی داشته باشید.جهت عضویت روی لینک زیر کلیک کنید

 

 

ادامه‌ی پست

مدار فرمان چپ گرد راستگرد سریع (جلسه ۴۷ برق صنعتی)


در این جلسه آموزشی در مورد روش چپ گرد راستگرد کردن یک موتور سه فاز پرداخته ایم ولی از نوع سریع.این کار به کمک شستی دوبل انجام شده است

 

محتوا شامل:

۱ عدد فیلم

فرمت: فیلم آموزشی MP4

مدت زمان: ۶ دقیقه مطلب مفید

 

متخصص گرامی این قسمت از محتوا ویژه اعضای بخش الکترو است.شما کمتر از ۲ دقیقه می توانید عضو بخش الکترو وب سایت شوید و به تمامی محتوای این قسمت دسترسی داشته باشید.جهت عضویت روی لینک زیر کلیک کنید

 

 

ادامه‌ی پست

چپ گرد-راستگرد موتور سه فاز با لیمیت سوئیچ(جلسه ۴۶ برق صنعتی)


یکی از ادواتی که زیاد در برق صنعتی استفاده شده لیمیت سوئیچ ها هستند. به کمک این ادوات می توان موتورهای سه فاز را در پروسه های مختلف کنترل کرد

مثلا در بالابرها می توان موتور سه فاز بالابر را که چپ گرد است در سطوح مختلفی راست گرد کرد تا جهت حرکت بالابر عوض شود.

در این جلسه چپ گرد راستگرد کردن یک موتور سه فاز با کمک لیمیت سوئیچ ها بررسی شده است

محتوا شامل:

۱ عدد فیلم

فرمت: فیلم آموزشی MP4

مدت زمان: ۱۱ دقیقه مطلب مفید

 

متخصص گرامی این قسمت از محتوا ویژه اعضای بخش الکترو است.شما کمتر از ۲ دقیقه می توانید عضو بخش الکترو وب سایت شوید و به تمامی محتوای این قسمت دسترسی داشته باشید.جهت عضویت روی لینک زیر کلیک کنید

 

 

ادامه‌ی پست

بررسی شستی دوبل و کارایی آن در مدارهای فرمان(جلسه ۴۵ برق صنعتی)


شستی دوبل در خیلی از مدارهای برق صنعتی به خصوص چپ گرد و راستگردها مورد استفاده قرار می گیرد.

در این جلسه آموزشی به بررسی این شستی و نقش آن در طراحی مدارهای فرمان پرداخته شده است

 

محتوا شامل:

۱ عدد فیلم

فرمت: فیلم آموزشی MP4

مدت زمان: ۷ دقیقه مطلب مفید

 

متخصص گرامی این قسمت از محتوا ویژه اعضای بخش الکترو است.شما کمتر از ۲ دقیقه می توانید عضو بخش الکترو وب سایت شوید و به تمامی محتوای این قسمت دسترسی داشته باشید.جهت عضویت روی لینک زیر کلیک کنید

 

 

ادامه‌ی پست

مدار فرمان کنترل دو موتور به صورت یکی پس از دیگری و مونتاژ آن(جلسه ۴۲ برق صنعتی)


یکی از مدارهای فرمان پر کاربرد در برق صنعتی ، کنترل دو یا چند موتور به صورت یکی پس از دیگری است.

در برق صنعتی مدار یکی پس از دیگری به این صورت عمل می کند که موتور اول به کمک یک تجهیز مثل شستی استارت یا یک لیمیت سوئیچ روشن خواهد شد.

موتور دوم نیز می تواند به کمک یکی از این تجهیزها روشن شود اما به شرط اینکه موتور اول روشن شده باشد.

برای موتور سوم نیز وضعیت به این صورت است که اگر موتور دوم روشن شده باشد، این موتور سوم نیز به کمک این تجهیزها می تواند روشن شود.

در این جلسه آموزشی ابتدا به شرح این روش و طراحی مدار فرمان آن پرداخته ایم

سپس مدار این روش بر روی تابلوی برق بسته شده و شرح داده می شود

و در نهایت مدار تست می شود.

 

محتوا شامل:

۳ عدد فیلم

فرمت: فیلم آموزشی MP4

مدت زمان: ۹ و ۶ و ۸ دقیقه مطلب مفید

 

متخصص گرامی این قسمت از محتوا ویژه اعضای بخش الکترو است.شما کمتر از ۲ دقیقه می توانید عضو بخش الکترو وب سایت شوید و به تمامی محتوای این قسمت دسترسی داشته باشید.جهت عضویت روی لینک زیر کلیک کنید

 

 

ادامه‌ی پست

مدار فرمان کنترل دو موتور به صورت یکی به جای دیگری و مونتاژ آن(جلسه ۴۳ برق صنعتی)


اگر نیاز باشد در یک فرایند کنترل موتوری ، با روشن یک موتور یک موتوردیگر خاموش شود می توانیم از روش یکی به جای دیگری استفاده کنیم.

این مدار کنترلی شبیه به مدار یکی پس از دیگری طراحی می شود

 

در این جلسه آموزشی ابتدا مدار طراحی و شرح داده می شود و سپس بر روی تابلوی برق بسته شده و تست خواهد شد.

محتوا شامل:

۲ عدد فیلم

فرمت: فیلم آموزشی MP4

مدت زمان: ۷ و ۳ دقیقه مطلب مفید

 

متخصص گرامی این قسمت از محتوا ویژه اعضای بخش الکترو است.شما کمتر از ۲ دقیقه می توانید عضو بخش الکترو وب سایت شوید و به تمامی محتوای این قسمت دسترسی داشته باشید.جهت عضویت روی لینک زیر کلیک کنید

 

 

ادامه‌ی پست

کتاب محاسبات تاسیسات ساختمان – مجتبی طباطبایی

کتاب محاسبات تاسیسات ساختمان – مجتبی طباطبایی

ساختمان ها و مباحث مرتبط به آن ها روز به روز در حال توسعه و پیشرفت می باشند به گونه ای که محاسبات صورت گرفته برای ساختمان های سال های قبل به صورت کلی برای نسل جدید ساختمان ها متفاوت می باشند، به همین دلیل تکنسین ها و مهندسین محترم باید خود را با دانش روز و البته با دانستن پایه های قبلی بتوانند کارآمدتر نمایند.

کتاب محاسبات تاسیسات ساختمان نوشته مجتبی طباطبایی با داشتن ۵۴۲ صفحه بدون شک یکی از کتاب های مرجع در زمینه یادگیری این دانش کاربردی می باشد که می توانید از قسمت های مختلف آن برای برآورده ساختن نیازهای خود اقدام نمایید.

مواردی که در این کتاب به تفضیل بیان شده اند عبارتند از؛ حرارت مرکزی، تهویه مطبوع، آبرسانی و دفع فاضلاب ساختمان، طرح سیستم لوله کشی گاز ساختمان، سیستم آتش نشانی ساختمان و ارائه مجموعه ای از کاتالوگ های وسایل تاسیساتی می باشد.

موارد مطرح شده در کتاب محاسبات تاسیسات ساختمان به ندرت برقی می باشند و چه لزومی دارد این مطالب را فراگیریم؟

بله دقیقا!، خانه های هوشمند از جمله مواردی هست که به تازگی در رشته برق محبوب شده است و کشورهای غربی در این زمینه ایده پرداز می باشند برای استفاده مهندسی از منابع یک ساختمان شما باید به درستی از سیستم کارکرد یک ساختمان آگاه باشید تا بتوانید با مدیریت آنها از موارد یاد شده در سیستم کنترلی خود استفاده نمایید.

 

 

 

     دانلود مستقیم کتاب محاسبات تاسیسات ساختمان – مجتبی طباطبایی  | با حجم ۲۵ مگابایت

     پسورد : www.poweren.ir

 

راستی! برای دريافت مطالب جديد در کانال تلگرام PowerEn عضو شويد.

تلگرام

 

کتاب محاسبات تاسیسات ساختمان – مجتبی طباطبایی

۵ (۱۰۰%) ۱ vote

ادامه‌ی پست